Tellen is leuker als je
erbij danst.

home

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer 8 maal per jaar, overleg over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, ouderbijdragen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De schoolleider is op verzoek bij dat overleg aanwezig. Ook ouders zijn - mits vooraf aangemeld - welkom om de MR vergadering bij te wonen.

Ouders: Audrey Kramer (voorzitter)
  Rogier Diepenmaat
Leraren: Josefien van Geluk
  Adry Bakkum

Het is belangrijk voor de MR om te weten wat er bij ouders leeft. De leden zijn altijd aanspreekbaar op school of via de mail. In de notulen (die altijd openbaar zijn tenzij er een geheimhoudingsplicht is ten aanzien van een onderwerp) is te lezen waar de MR zoal mee bezig is.

 

Periodiek houdt de MR een spreekuur, data worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt en staan in de digitale agenda.

Notulen:

7 maart 2017

17 januari 2017

8 november 2016

21 september 2016

14 juni 2016

10 mei 2016

 

Jaarverslag:

2015 - 2016

2014 - 2015

 

 

GMR

Onze school maakt sinds 1 januari 2013 deel uit van de Stichting Vrijescholen Ithaka. Onze school is vertegenwoordigd in de GMR van Ithaka (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad).

 

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN