Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Eigen werk om
met plezier naar
te kijken.

vrijdag 12 november 2021

Infomiddag voor nieuwe ouders 13:30 uur

U kunt zich voor deze infomiddag aanmelden per mail naar: secretariaat@arhbergen.nl