Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Kanjertraining

Sinds januari 2011 werken we in klas 1 t/m 6 met de methode van de Kanjertraining: kinderen leren hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een kanjer. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen stellen. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties.


Het vrijeschool onderwijs en de Kanjertraining hebben veel raakvlakken; de volgende thema’s komen aan bod:

 • Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
 • Iets aardigs zeggen.
 • Met een compliment weten om te gaan.
 • Met gevoelens van jezelf en met de gevoelens van de ander weten om te gaan.
 • Ja en nee kunnen zeggen. JA als je iets prettig vindt, NEE als je iets vervelend vindt.
 • Je mening vertellen, (maar) niet altijd.
 • Een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn.
 • Samenwerken.
 • Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt.
 • Kritiek durven en kunnen geven.
 • Kritiek weten te ontvangen en je voordeel ermee doen.
 • Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
 • Leren stoppen met treiteren.
 • Uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen.
 • De kunst van het vragen stellen/belangstelling tonen en antwoord geven/vertellen.

We houden ons aan de volgende Kanjer afspraken:
- we vertrouwen elkaar
- we helpen elkaar
- niemand speelt de baas
- we lachen niet uit
- we doen niet zielig