Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Hoge kwaliteit

Op de Adriaan Roland Holstschool krijgen leerlingen reguliere vakken, zoals rekenen, lezen, schrijven, topografie, geschiedenis etc. Maar dit alles wordt ingebed in een kader van sociale, creatieve, muzikale en ambachtelijke impulsen, waardoor de kinderen ook herkennen van waaruit en waarom ze leren. Zo groeien onze leerlingen als het ware in de lengte én de diepte.

Wij gaan voor een geïntegreerd aanbod van vakken, zowel op het reguliere als op het creatieve en sociale vlak, waardoor kinderen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Zo draagt bijv. het breien bij aan het logisch nadenken en het concentreren in de eerste klas. Het reciteren van teksten draagt bij aan het duidelijk leren lezen, het uit je hoofd leren en voordragen in het openbaar. En zo helpt vormtekenen bij het netjes leren schrijven en het wiskundig denken. Op deze manier spreekt het vrijeschool onderwijs de verschillende kwaliteiten van een kind in zijn geheel aan.

Wij werken met een leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat de leerkracht van uw kind bijhoudt hoe uw kind presteert en hoe zij/hij dit doet t.o.v voorgaande jaren. Dit doet de leerkracht d.m.v. het bijhouden van de beheersing van de stof per periode en vakles, als ook via de werkhouding en verzorging van het werk in de klas.

Twee maal per jaar worden vanaf de klas 1 cito-voortgangstoetsen afgenomen, om de ontwikkeling van het niveau te meten. Onze school wordt positief gewaardeerd door de onderwijsinspectiedienst. Kijk voor de resultaten op: www.onderwijsinspectie.nl.

 

Hoge kwaliteit

 

Hoge kwaliteit
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN