Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Kindcentrum Windekind

Kindcentrum ‘Windekind’ is vanaf januari 2001 gehuisvest in ons gebouw. Er zijn 3 peuterspeelgroepen van elk maximaal 8 kinderen, te weten:

ma- en do ochtend van 08.30 – 12.30 uur
di- en vr ochtend van 08.30 – 12.30 uur
ma–mid/wo-ocht van 13.15 – 16.30 uur, resp. 08.30 – 12.30 uur
   

De speeltijd heeft een vaste indeling van activiteiten, afwisselend in- en uitademend van karakter. Zo wordt er begonnen in de kring met liedjes en versjes, begeleid door eenvoudige gebaren.

Als de kinderen vervolgens vrij gaan spelen, is er eenvoudig speelgoed dat ruimte biedt aan hun behoefte aan ervaring met alle zintuigen en aan de ontwikkeling van hun fantasie. Er zijn zachte poppen, lappen om zich mee te verkleden, huisjes om in te werken of in te koken, zand en water om taartjes mee te bakken.

Na het samen eten wordt er, afhankelijk van de weersomstandigheden, buiten gespeeld en aan het einde van de ochtend wordt er vaak in de kring nog een verhaal verteld, voordat de kinderen weer naar huis gaan.

Zowel de kinderen als de ouders ervaren in het kindcentrum een sfeer van geborgenheid en warmte. Een sfeer waarbinnen het kleine kind een begin kan maken met de ontdekking van zichzelf en van de wereld.

In het kader van het wet “Harmonisatie peuterspeelzalen” wordt Windekind per 1 januari 2018 omgevormd naar een kindcentrum. Dit was aanleiding om de exploitatie van Windekind uit te besteden aan Stichting Drakepit. Stichting Drakepit is een antroposofisch gastouderbureau dat ook een aantal kleinschalige kinderdagverblijven onder haar hoede heeft. Voor de kinderen verandert er niets; Windekind blijft op dezelfde plek, met dezelfde juffies en dezelfde groepen en groepsgrootte. Voor u als ouders heeft dit wel consequenties. De kosten voor de opvang gaan omhoog, maar u komt nu wel in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of subsidie van de gemeente. Heeft u vragen over wat dat voor u concreet betekent? Bij de juffies ligt een map voor u klaar met meer informatie! Heeft u daarenboven nog vragen? Neem dan gerust contact op met Tessa Dirksen van Stichting Drakepit: tessadirksen@drakepit.nl of 06-24438610.

Voor meer informatie kunt u bellen met 072 – 581 27 62 tot 12.30 uur.

Daarna kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Of stuur een mail naar: hetwindekind@gmail.com

Voor documenten van Windekind: zie formulieren of documenten onder snelmenu 

 

Kindcentrum Windekind

 

Kindcentrum Windekind
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN