Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling staat centraal op onze school. Dit is vanzelfsprekend in een onderwijsvorm, waarin het niet alleen draait om de cijfers.

Op onze school gaan de leraren respectvol om met de kinderen. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt er samen met de kinderen gezocht naar een goede oplossing. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter is voor het kind en voor het sociale klimaat op school.

Op onze school is er veel aandacht voor samenwerking tussen leerlingen. Deze werkvorm wordt in alle klassen toegepast. Leerlingen leren daardoor met en van elkaar. Dit stimuleert het leerproces en verbetert hun sociale vaardigheden.

In een gezond pedagogisch klimaat zal pestgedrag zelden voorkomen. Uiteraard heeft de school ook een pestprotocol voor het geval er zich toch een dergelijke situatie voordoet. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN