Tellen is leuker als je
erbij danst.

home

Directie en bestuur

Onze directeur is Rob van Tricht. Hij is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de school.

Rob van Tricht

De directeur houdt zich voornamelijk bezig met het personeelsbeleid, de financiële en de pedagogische gang van zaken. Daarnaast onderhoudt hij contacten met ouders, de MR, het bestuur, de leerlingen- en ouderbijdragenadministratie, de gemeente, de inspectie, de arbodienst en het administratiekantoor.

Wilt u de directeur spreken? Bel daarvoor 072-581 36 13 of mail naar: r.vantricht@arhbergen.nl

Stichting Vrijescholen Ithaka

Met ingang van 1 januari 2013 is onze school een bestuurlijke fusie aangegaan met andere vrijescholen in Noord-Holland onder de naam Stichting Vrijescholen Ithaka. 

 

Stichting Vrijescholen Ithaka

Postbus 92

2050 AB Overveen

secretariaat@vsithaka.nl

www.vsithaka.nl

 

 

 

Directie en bestuur

 

Directie en bestuur

 

Directie en bestuur
Directie en bestuur
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN