Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

home

Aansluiting vervolgonderwijs

Uiteraard bereiden wij onze leerlingen goed voor op het voortgezet onderwijs.

Schooladvies

In de 6e klas (groep 8) krijgen de leerlingen een schooladvies mee, gebaseerd op:

  • advies van de leerkracht, waarbij werkhouding en leer- en werkresultaten sterk meewegen
  • resultaten cito-voortgangstoetsen
  • eindtoets: drempeltoets en de IEP eindtoets

Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De ervaring leert dat onze leerlingen het daar goed doen. Jaarlijks stromen ongeveer 2/3 van onze leerlingen door naar vrijeschool voortgezet onderwijs op de gelijknamige Adriaan Roland Holstschool aan de Loudelsweg 38 in Bergen; zie: www.arh.nl; deze school maakt deel uit van de Stichting Vrijescholen Noord-Holland

Zaterdag 26 januari Open Dag

 

Aansluiting vervolgonderwijs

 

Aansluiting vervolgonderwijs

 

Aansluiting vervolgonderwijs
Aansluiting vervolgonderwijs
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN