Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

Klassenouders

Klassenouders
Een meest directe schakel tussen de leerkracht en de oudergroep zijn de klassenouders. De leerkracht heeft regelmatig overleg met de klassenouders. Zij zijn extra betrokken bij de klas, bijvoorbeeld voor afspraken en planning voor hulp bij allerlei activiteiten. Zij zorgen aan het begin van het jaar voor een telefoonpiramide en verdelen alle activiteiten onder de ouders.


De leerkracht benadert zelf ouders of zij de rol van klassenouder willen vervullen.Wie de klassenouders zijn, maakt de klassenleerkracht bekend aan de ouders.


Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle klassenouders samen met alle andere ouders die zich extra inzetten voor school. Een van de leraren en de directeur zijn daarbij aanwezig. In dit overleg wordt er gesproken over het reilen en zeilen in de school. Wat gaat er goed, wat gaat er minder? Wat is er nodig? Doel is dat iedereen goed op de hoogte is van wat er allemaal op school gebeurt en elkaar te helpen waar mogelijk.

Klassenouders 2019-2020:


Kleuterklas 1 (juf Ingrid)

Nog onbekend


Kleuterklas 2 (Juf Maartje)
Nog onbekend
Wildebloemetjes@gmail.com

Kleuterklas 3 (Juf Esther)

Daniela

kievitseitje@gmail.com

Klas 1

Margriet van der Meulen en Hessel Engelbregt

toverfluitjes@gmail.com

Klas 2

Marije

ekmef@ziggo.nl

Klas 3

Mirjam Oomkes

mirjam.oomkes@gmail.com

klas 4

Marike van Latum, Charda Jansen & Wouter de Boer

Lijsterbaard@gmail.com


klas 5

Marcia

hetzeehaasje@gmail.com

klas 6 Mirjam Bergsma

regenboog.arh@gmail.com