Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

home

Naschoolse opvang De TOVERSTER

Voor onze vertrouwde naschoolse opvang zorgt AllesKits. De opvang vindt plaats in de huiselijke omgeving van de school zelf. Tot 18:30 uur kunnen kinderen, net als thuis, tot rust komen en lekker spelen. Ook tijdens deze middag wordt er gewerkt met een ‘natuurlijk ritme’ en duidelijke overgangen van de ene naar de andere activiteit. De kinderen eten gezamenlijk een biologische lunch en gaan gezamenlijk (of per groep) naar buiten. De kinderen worden diverse creatieve en inspirerende activiteiten aangeboden in verticale groepen door ervaren leidsters.

U kunt kiezen voor vaste of flexibele opvang. De opvangtijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:45 tot 15:00 uur, 12:45 tot 18:30 uur of 15:00 tot 18:30 uur
Woensdag van 12:45 tot 18:30 uur

*Op woensdag vindt de naschoolse opvang plaats op de locatie Europese school. De kinderen van de Adriaan Roland Holstschool worden dan door de leidster van Alles Kits opgehaald.

Het staat u natuurlijk altijd vrij om uw kind(eren) eerder op te halen. De opvang is geopend op alle schooldagen, op studiedagen en in de schoolvakanties, met uitzondering van de erkende feestdagen.

Wilt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang dan moet u zich richten tot AllesKits:

tel:     0229-278560
web:   www.alleskits.org
mail:   administratie@alleskits.org

Af- en ziekmelden of informatie: 06-32225148 vòòr 10.00 uur

 

 

 

 

 

 

Naschoolse opvang De TOVERSTER

 

Naschoolse opvang De TOVERSTER

 

Naschoolse opvang De TOVERSTER
Naschoolse opvang De TOVERSTER
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN