Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid en inzet van de ouders is voor de school van essentieel belang. Ouders zijn deel van de schoolgemeenschap. Op onze school zijn veel ouders op de één of andere manier actief, voor de klas van hun kind of voor de hele school. Ouders doen mee aan de voorbereiding van jaarfeesten, ze begeleiden uitstapjes en excursies, ze helpen bij handwerklessen, leesonderwijs of de tuinbouw. Of zijn lid van de MR of PR-groep.


Een belangrijke waarde voor de school en de kinderen

Ouders zijn voor een school wat een bolwerk was voor een stad enkele eeuwen geleden. Ouders die de school ondersteunen, bieden bescherming aan de anders zo kwetsbare school. Het bolwerk, de bescherming, stelt de kinderen en ons in staat vertrouwen te voelen.


Voor kinderen is het wezenlijk dat ouders vertrouwen uitstralen in de school en vice versa. Als ouders zich betrokken tonen en school deze ouders de ruimte geeft, kunnen kinderen zich vertrouwd voelen en zich optimaal ontwikkelen.


Wat de vrijeschool onderscheidt van andere scholen is vooral verbinding. Die verbinding is zichtbaar in het leerplan, maar ontstaat ook wanneer ouders letterlijk een kring vormen rond de kinderen en de Meiboom, als ze zich laten horen als achtergrond bij het schoolkoor en als ze bijvoorbeeld meehelpen met de wekelijkse schoonmaak of ondersteunen in het rijke onderwijs.


Op al deze niveaus zijn ouders betrokken bij deze school; dat geeft bescherming, verbinding en dat vitaliseert! Lees meer over de verschillende manieren waarop ouders betrokken zijn bij onze school: