Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

Werkgroep Schoolkrant

De Werkgroep Schoolkrant levert regelmatig een prachtige schoolkrant in een wisselend thema.
De redactie van de schoolkrant is gevormd, maar staat open voor bijdragen van andere ouders. Heeft u interesse, stuur dan een Mail naar: Jasmijn Snoijnk

Huidige redactieleden:

Merel Boon - fotografie

Kim Beaumont - samensteller

Sjoerd Kaandorp - vormgeving en DTP

Merle Wils - illustrator en schrijver

Jasmijn Snoijink - schrijver

Juf Sophie - contact leraren