Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

home

Van peuter naar kleuter

Iedere peuter en kleuter heeft vertrouwen en veiligheid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Elke ochtend heeft daarom dezelfde opbouw met veel vaste rituelen. Zingen is een belangrijk instrument om kinderen te doen bewegen en te betrekken bij de overgangen in de ochtend. Er worden veel versjes en vinger-/handspelletjes gedaan, er wordt uiteraard geknutseld, gegeten en (buiten) gespeeld. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol en katoen. Zo kunnen de kinderen echte ervaringen opdoen en uitdrukking geven aan zichzelf en hun omgeving. Het is voor ons vanzelfsprekend dat in de kleuterklas geen televisie thuishoort. Het mooiste speelgoed is immers hun eigen fantasie!

 

Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN