Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Taal begint met een
boeiend verhaal.

De kleuterklassen

In de kleuterklas ligt het accent op het spel. Al spelend ervaren en ontdekken de jonge kinderen de wereld: de bakker, de boer, dieren en seizoenen, tellen en ordenen en de fijne motoriek voor het schrijven. Onze kleuterpedagogie sluit aan bij het natuurlijk talent voor nabootsing en fantasie dat juist in deze leeftijdsfase krachtig is. Dit spel is de basis voor een gezonde taal- en denkontwikkeling. Daarnaast stimuleert het ook de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. We ondersteunen dit met de warme inrichting van de klas en het mooie natuurlijke speelmateriaal.

De leerkracht zorgt voor een rijke, uitdagende en veilige omgeving. Het kind wordt uitgedaagd om met eenvoudige natuurlijke materialen zelf te experimenteren, te ontdekken, te leren. In het ochtendspel krijgen de kinderen een gevarieerd en fantasievol lesstofaanbod. De leidster gebruikt een rijke taal waarbij op een vanzelfsprekende manier woorden en zegswijzen gebruikt worden waarmee de kinderen hun woordenschat kunnen uitbreiden.

De kleuterklassen bestaan uit gemengde leeftijdsgroepen van 4, 5, en 6 jarigen. De omgang met elkaar, het samen spelen en van elkaar kunnen leren, geeft volop gelegenheid om aandacht aan de sociale ontwikkeling te geven. De kinderen blijven hun gehele kleutertijd bij dezelfde leerkracht(en).

Er is geen haast bij ons op de kleuterschool. Bij de overgang naar de eerste klas wordt bij ons op school goed gekeken naar uw kind, niet alleen naar hun geboortedatum. Hoe zit het met de fysieke ontwikkeling? Hoe gaat het met de sociaal-emotionele ontwikkeling? Heeft dit kind een eigen binnenwereld. Is dit kind werkelijk leerrijp? Overhaast naar de eerste klas overgaan, kan ons inziens, bijvoorbeeld leiden tot faalangst in hogere klassen of zelfs onrijpheid op het moment dat uw kind naar de middelbare school gaat. Om deze reden nemen wij als lerarenteam de ruimte om goed naar uw kleuter kijken, voordat we samen met u beslissen of hij/zij klaar is om naar de eerste klas te gaan.

De jongste kleuters zijn van 4 tot ongeveer 4,5 jaar nog thuis op de woensdagen. Een rust dag in het midden van de week is voor een jonge kleuter heel waardevol, om zo alle indrukken van de andere weekdagen te kunnen verwerken. Wanneer dit niet mogelijk is i.v.m. werk van beide ouders, dan is een andere oplossing uiteraard bespreekbaar.

Eenmaal per week, op dinsdag hebben de oudste kleuters middagschool. Op deze middag krijgen deze kleuters spel en (knutsel) opdrachten aangeboden die zijn afgestemd op hun leeftijd. Kleuters starten vanaf 5,5 jaar op middagschool.

Gedurende het jaar organiseren wij meerdere ouderavonden om de ouders/verzorgers bij te praten over het wel en wee in de klas en de activiteiten. Daarnaast wordt er met enige regelmaat een lezing gegeven met bijv. het onderwerp: “leerrijpheid” of de visie van de vrije school op kleuteronderwijs.