Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Ziekte en verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten waarom uw kind niet naar school komt. Bij te laat komen en/of ziekte: mail vòòr schooltijd naar: secretariaat@arhbergen.nl of bel 072-581 36 13 en spreek zo nodig het antwoordapparaat in.

Verlof buiten de vakantieperiode is alleen in specifieke gevallen toegestaan, zoals bijvoorbeeld bij verhuizing of huwelijk van familieleden. Een verzoek voor extra schoolverlof kunt u schriftelijk indienen bij de directeur. Een aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek mèt de richtlijnen kunt u hieronder downloaden; let op richtlijnen aanvraagtermijn!

Ongeoorloofd verzuim moet school melden bij de Leerplichtambtenaar.

Infectieziekten

Iedere ouder heeft een eigen verantwoording hoe om te gaan met ziekte van zijn/haar kinderen. De GGD volgt kinderen op een paar momenten in hun ontwikkeling; de schoolarts of verpleegkundige spreekt dan met de ouders oa over specifieke kinderziektes en de mogelijkheid voor inenting.

Op school hanteren we de volgende richtlijnen:

  • als een kind zich ziek voelt, houdt een ouder het kind thuis en meldt het ziek op school
  • bij verdenking van een besmettelijke ziekte raadpleegt de ouder de huisarts; bij vaststelling van de diagnose houdt school zich aan de richtlijnen van de GGD

Herkenning ziekteverschijnselen, advies en richtlijnen:
zie www.ggdhollandsnoorden.nl