Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer 8 maal per jaar, overleg over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, ouderbijdragen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De schoolleider is op verzoek bij dat overleg aanwezig. Ook ouders zijn - mits vooraf aangemeld - welkom om de MR vergadering bij te wonen.


Ouders:Jonathan Furst 
Liesbeth Smit-Besamusca
Leraren:
Josefien van Geluk
Esther Meinen


Het is belangrijk voor de MR om te weten wat er bij ouders leeft. De leden zijn altijd aanspreekbaar op school of via de mail. In de notulen (die altijd openbaar zijn tenzij er een geheimhoudingsplicht is ten aanzien van een onderwerp) is te lezen waar de MR zoal mee bezig is.