Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Vrijwillige Ouderbijdrage

De school vraagt aan u een ouderbijdrage. Met de bijdrage organiseren wij extra activiteiten en specifiek vrijeschool gerelateerde onderwijszaken, zoals bijvoorbeeld de natuurlijke materialen die we gebruiken en de biologische voeding.


De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het onderwijs in Nederland is immers gratis. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren.


Uiteraard is een hogere bijdrage, als u die makkelijk kunt missen, ook van harte welkom. Wij zullen die zeker goed besteden aan mooie activiteiten voor de kinderen en ons hierover in ons jaarverslag verantwoorden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.


In de eerste week van het nieuwe schooljaar wordt de jaarlijkse ouderbijdrage mail verstuurd. Op het bijgesloten toezeggingsformulier geeft u aan hoe groot uw bijdrage in het nieuwe schooljaar zal zijn. Voor het bepalen van de hoogte van die bijdrage dient de bijgevoegde inkomens-afhankelijke tabel als richtlijn. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het secretariaat.


U kunt naast uw basisbijdrage ook een schenking doen aan de Stichting Artaban. Het geld dat via Artaban wordt overgemaakt komt 100% ten goede aan de Adriaan Roland Holstschool en de schenking is deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie: https://www.vsithaka.nl/over-ons/stichting-artaban