Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Vrijwillige Ouderbijdrage

De rijksbijdrage die onze school net als andere scholen van de overheid ontvangt, dekt niet alle kosten die we maken. Vandaar dat een vrijwillige ouderbijdrage zeer gewenst is! Ouders ontvangen een mail hierover vanuit het systeem WIS collect. U kunt daarin aangeven hoeveel u wilt betalen, op welke wijze en wanneer.


Een vrijeschool maakt meer kosten dan reguliere scholen. Dit komt omdat wij de kinderen meer bieden in de vorm van euritmie, houtbewerking, tuinbouw en de jaarfeesten. Daarnaast worden er voornamelijk natuurlijke materialen gebruikt voor de inrichting en speelgoed. Ook maakt de school zoveel mogelijk gebruik van biologische producten bij traktaties en het broodbakken. Uw geld wordt dus goed besteed.


De inkomsten en uitgaven met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdragen worden jaarlijks inzichtelijk gemaakt via nieuwsbrief en website.


Voor eventuele vragen rondom de vrijwillige ouderbijdrage kunt u terecht bij Sathya van onze administratie. Zij is telefonisch te bereiken op Maandag, Dinsdag en Donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Je kan Sathya ook via deze link een mail sturen.

Ouderbijdrage-regeling 2016-2017