Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Jaarfeesten

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan het vieren van de jaarfeesten. De jaarfeesten Michaël, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Sint Jan vormen voor onze leerlingen vaste hoogtepunten in het jaar, waarbij de verbinding met de natuur en de seizoenen een belangrijke plaats inneemt.

Meer achtergrond over jaarfeesten:

Sint Maarten:

Advent en Sint:

Kerst:

Palmpasen

Pinksteren

Sint Jan