Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.


Directie en bestuur

Onze Directeur is Constanze Kappelmann. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de school.


De directeur houdt zich voornamelijk bezig met het personeelsbeleid, de financiële en de pedagogische gang van zaken. Daarnaast onderhoudt zij contacten met ouders, de MR, het bestuur, de leerlingen- en ouderbijdragenadministratie, de gemeente, de inspectie, de arbodienst en het administratiekantoor.


Wilt u de directeur spreken? Bel daarvoor 072-581 36 13 of stuur een mail.

Stichting Vrijescholen Ithaka


Met ingang van 1 januari 2013 is onze school een bestuurlijke fusie aangegaan met andere vrijescholen in Noord-Holland onder de naam Stichting Vrijescholen Ithaka. Marin van Wijnen is de huidige bestuurder van de stichting.

Stichting Vrijescholen Ithaka

Postbus 92

2050 AB Overveen

secretariaat@vsithaka.nl

www.vsithaka.nl