Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Vrijeschool

Het uitgangspunt van een vrijeschool is in wezen eenvoudig: Een leerling die enthousiast is, leert beter. We zorgen er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van het kind en niet andersom. Het spreekt voor zich dat persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.


Alle leerlingen krijgen veelal klassikaal les en verwerken vervolgens de leerstof naar hun eigen mogelijkheden en niveau. Leerkrachten geven structuur, houvast, rust en aandacht. Er is een vast rooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze gevraagd wordt.


Naast de standaard lessen zoals taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan de creatieve en sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen vrijeschool kinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen. Deze gedachte is geïnspireerd door de antroposofie van Rudolf Steiner. Die gaat er vanuit dat elk kind van nature speciale talenten en behoeften heeft. De ontwikkeling daarvan willen wij op school stimuleren en ondersteunen.


Op onze school sluiten we aan bij de ontwikkelingsfasen die kinderen van nature doormaken. Een kleuter leert nu eenmaal anders dan een kind van 10 jaar.


Staat u voor de schoolkeuze, kijk dan ook eens op deze website:
http://www.kiezenvoordevrijeschool.nl


Leren met hoofd, hart en handen is de basis van ons onderwijs. Door het brede vakkenaanbod en door een breed scala aan werkvormen ontwikkelen de kinderen alle vaardigheden die ze voor de toekomst nodig hebben. De vereniging van vrijescholen maakte onderstaand filmpje over de vrijeschool:


Uit Zwitsers wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijeschool kinderen zelfvertrouwen hebben, weten wat ze willen, creatief zijn, sociaal ingesteld en beter bestand tegen stress. En ze hebben oog voor de werkelijkheid. Daarnaast blijkt uit Nederlands wetenschappelijk onderzoek dat kinderen op de vrijeschool langer genieten en meer plezier hebben in het leren op school en het contact met hun leerkracht, dan leerlingen op reguliere scholen. Dit schept een rijke basis voor het plezier in het leren tijdens rest van het leven.