Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

Ons team


Onze basisschool heeft een professioneel en enthousiast lerarenteam, met groepsleerkrachten, vakleerkrachten, ondersteunende leerkrachten, invalleerkrachten, een remedial teacher en intern begeleider.

De samenstelling van ons team voor 2019-2020 is als volgt: 

Ingrid Hoeksema en Manuela Pratzkakleuterklas 1
Maartje Stam en Manuela Pratzkakleuterklas 2
Esther Meinenkleuterklas 3
Lupko Koetjeklas 1
Femke Draaisma en Josefien van Gelukklas 2
Karina van Helmondtklas 3
Leontine Lobbezoo en Julia Laarhovenklas 4
Anita Komdeurklas 5
Joël Peters en Adry Bakkumklas 6
Josefien van Gelukvakleerkracht handwerken 
Roos van Gemerdenvakleerkracht gymnastiek
Sjaak Grootvakleerkracht euritmie
Erik van Houtenvakleerkracht houtbewerken
Sophie Zoonintern begeleider
Sathya Goedel- van den Nieuwendijksecretariaat 
Iris van Herweijnenmuziekbegeleiding
Nico van den Nieuwendijkhuismeester
Constanze Kappelmanndirecteur