Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.


Vakanties en vrijedagen schooljaar 2021 – 2022

23 augustus 2021

Eerste schooldag – Kleuters vrij

30 september 2021

St. Michael – Geen middagschool

1 oktober 2021

Studiedag – Alle kinderen vrij

18 t/m 22 oktober 2021

Herfstvakantie

3 december 2021

Sinterklaas viering – Geen middagschool

6 december 2021

Studiedag

24 december 2021

11 uur vrij – Kleuters hele dag vrij

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Kerstvakantie

18 februari 2022

Geen middagschool

21 t/m 25 februari 2022

Voorjaarsvakantie

15 t/m 18 april 2022

Paasvakantie

19 april 2022

Studiedag – Alle kinderen vrij

24 april t/m 6 mei 2022

Meivakantie

26 t/m 27 mei 2022

Hemelvaartvakantie

6 juni 2022

Pinkstervakantie

7 juni 2022

Studiedag – Alle kinderen vrij

15 juli 2022

11 uur vrij

18 juli t/m 26 augustus 2022

Zomervakantie