Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling staat centraal op onze school. Dit is vanzelfsprekend in een onderwijsvorm, waarin het niet alleen draait om de cijfers.


Op onze school gaan de leraren respectvol om met de kinderen. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt er samen met de kinderen gezocht naar een goede oplossing. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter is voor het kind en voor het sociale klimaat op school.


Op onze school is er veel aandacht voor samenwerking tussen leerlingen. Deze werkvorm wordt in alle klassen toegepast. Leerlingen leren daardoor met en van elkaar. Dit stimuleert het leerproces en verbetert hun sociale vaardigheden.


In een gezond pedagogisch klimaat zal pestgedrag zelden voorkomen. Uiteraard heeft de school ook een pestprotocol voor het geval er zich toch een dergelijke situatie voordoet.