Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Peutergroep Windekind

Peutergroep ‘Windekind’ is gehuisvest in ons gebouw. Er zijn 3 peuterspeelgroepen van elk maximaal 8 kinderen, te weten:


  • ma- en do ochtendvan 08.30 – 12.30 uur
  • di- en vr ochtendvan 08.30 – 12.30 uur
  • ma–mid/wo-ochtvan 13.15 – 16.30 uur, resp. 08.30 – 12.30 uur


Peuters zijn welkom vanaf 2,5 tot 4 jaar, informeer tijdig of er plek is voor uw peuter.


De speeltijd heeft een vaste indeling van activiteiten, afwisselend in- en uitademend van karakter. Zo wordt er begonnen in de kring met liedjes en versjes, begeleid door eenvoudige gebaren.


Als de kinderen vervolgens vrij gaan spelen, is er eenvoudig speelgoed dat ruimte biedt aan hun behoefte aan ervaring met alle zintuigen en aan de ontwikkeling van hun fantasie. Er zijn zachte poppen, lappen om zich mee te verkleden, huisjes om in te werken of in te koken, zand en water om taartjes mee te bakken.


Na het samen eten wordt er, afhankelijk van de weersomstandigheden, buiten gespeeld en aan het einde van de ochtend wordt er vaak in de kring nog een verhaal verteld, voordat de kinderen weer naar huis gaan.


Zowel de kinderen als de ouders ervaren in de peutergroep een sfeer van geborgenheid en warmte. Een sfeer waarbinnen het kleine kind een begin kan maken met de ontdekking van zichzelf en van de wereld.


De exploitatie van Windekind is uitbesteed aan Stichting Drakepit. Stichting Drakepit is een antroposofisch gastouderbureau dat ook een aantal kleinschalige kinderdagverblijven onder haar hoede heeft. Voor de kosten voor de opvang komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of subsidie van de gemeente. Heeft u vragen over wat dat voor u concreet betekent?


Bij de juffen van de peutergroep ligt een map voor u klaar met meer informatie.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Tessa Dirksen van Stichting Drakepit: tessadirksen@drakepit.nl of 06-24438610.


Voor meer informatie kunt u bellen met 072 – 581 27 62 tot 12.30 uur.


Daarna kunt u het antwoordapparaat inspreken.


Of stuur een mail naar: windekind@drakepit.nl


Voor documenten van Windekind: zie formulieren of documenten onder praktisch