Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Leerlingenzorg

Elk kind is anders. En niet elk kind leert zonder problemen. Andere kinderen zijn juist weer heel snel. Daarom bieden wij waar nodig specifieke hulp, zoveel mogelijk binnen de klas. Dan stellen wij een persoonlijk handelingsplan op, gericht op het ontwikkelingsniveau, de leermogelijkheden en het temperament van het kind. Dit wordt altijd met de ouders besproken.

Onze remedial teacher ondersteunt de klassenleerkracht bij de hulp aan leerlingen die iets extra's nodig hebben. Deze extra aandacht vindt soms individueel, vaak in groepjes plaats.

De intern begeleider, de remedial teacher en directeur vormen samen het zorgteam. Regelmatig zitten zij samen met een klassenleerkracht om aan de hand van het leerlingvolgsysteem, de toetsresultaten en de bevindingen van de leerkracht de zorg voor de klas en individuele kinderen te bespreken. Hierbij wordt het team 7x per jaar bijgestaan door een ambulant begeleider van het Samenwerkings verband van WSNS.

De leerlingenzorg wordt op school gecoördineerd door de Intern Begeleider

 

Leerlingenzorg

fotoalbum

 

Leerlingenzorg

 

Leerlingenzorg

fotoalbum

 

Leerlingenzorg
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN