Als je goed
leert kijken, zie
je veel meer.

home

Ziekte en verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten waarom uw kind niet naar school komt. Bij te laat komen en/of ziekte: bel vòòr schooltijd naar school : 072-581 36 13 en spreek zo nodig het antwoordapparaat in.

Verlof buiten de vakantieperiode is alleen in specifieke gevallen toegestaan, zoals bijvoorbeeld bij verhuizing of huwelijk van familieleden. Een verzoek voor extra schoolverlof kunt u schriftelijk indienen bij de directeur. Een aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek mèt de richtlijnen kunt u hieronder downloaden; let op richtlijnen aanvraagtermijn!

Ongeoorloofd verzuim moet school melden bij de Leerplichtambtenaar !

Infectieziekten

Iedere ouder heeft een eigen verantwoording hoe om te gaan met ziekte van zijn/haar kinderen. De GGD volgt kinderen op een paar momenten in hun ontwikkeling; de schoolarts of verpleegkundige spreekt dan met de ouders oa over specifieke kinderziektes en de mogelijkheid voor inenting. 

Op school hanteren we de volgende richtlijnen:

  • als een kind zich ziek voelt, houdt een ouder het kind thuis en meldt het ziek op school
  • bij verdenking van een besmettelijke ziekte raadpleegt de ouder de huisarts; bij vaststelling van de diagnose houdt school zich aan de richtlijnen van de GGD

Herkenning ziekteverschijnselen, advies en richtlijnen:
zie www.ggdhollandsnoorden.nl

GGD op school

In het verleden was er voor de 10-11 jarigen een gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige. Dit onderzoek is vanaf schooljaar 2015-2016 aangepast. De jeugdverpleegkundige is er niet meer voornamelijk voor de 10-11 jarigen,  maar ook voor alle andere kinderen op school. Lees hier wat u kunt verwachten.

Elke tweede donderdag van de maand is Francis Hollenberg aanwezig op de Adriaan Roland Holstschool in de lerarenkamer van 8.30 uur tot 11 uur. Loop gerust even langs als u een vraag heeft of een afspraak wilt maken. E-mailen kan ook: fhollenberg@ggdhn.nl 

 

Ziekte en verlof

 

Ziekte en verlof

 

Ziekte en verlof
Ziekte en verlof
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Adriaan Roland Holstschool
Bezoekadres: Prins Hendriklaan 56-58, Bergen. Postadres: Postbus 145, 1862 EL Bergen.
Tel. 072 58 13 613
info@arhbergen.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN