Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Gepubliceerd op: 16-12-2022Nieuw

nieuwsbrief 16 december

In deze nieuwsbrief

  • Voorwoord
  • Advent
  • Sint Nicolaas
  • Sint Lucia
  • Kerst
  • Schaken

Agenda

18 december koffieconcert leerlingen ARH olv juf Elsbeth en meester Lupko
van 11:00 tot 12:00 uur 
20 decemberkerstspel voor de Michaël- en kleuterklassen
21 decemberkerstspel voor alle kinderen van klas 1 t/m 6
22 december alle klassen 12:45 uur uit
22 december 18:15 uur kerstspel voor klas 5/6 en belangstellenden
23 december kleuters en klas 5/6 vrij 
23 december schoolbegin 8.25, kerstspel voor klas 1 t/m 4. 
Alle kinderen vanaf 11 uur vrij - kerstvakantie.
26 december kerstvakantie 

Beste ouders,

"Midden in de winternacht"... het is nog donker en de warme klanken verspreiden zich over het schoolplein. In de loop van de dag doordringen de soms eeuwenoude advents-en kerstliederen de hele school. Van kleuter tot leerkracht wordt volop gerepeteerd voor de kerstspelen.

Een kalenderjaar gaat ten einde en dat nodigt uit om te reflecteren en we kijken terug op een jaar waar veel geleerd is met en van elkaar. Met het lerarencollege hebben we een nieuwe reken- en sociale vaardigheden methodiek geïntroduceerd en het thema wilskracht centraal gesteld. Telkens hebben we de vertaalslag gemaakt naar wat wij als vrije school belangrijk vinden. Het laatste is niet altijd eenvoudig maar van grote waarde voor de vernieuwing én het behoud van goed vrijeschoolonderwijs.

Komend jaar willen wij jullie als ouders daar volop bij betrekken en hiervoor staan twee algemene ouderavonden op de planning. Een van de avonden zal gaan over "KiVa” met gastspreker Peter te Riele (data wordt nog bepaald). De tweede ouderavond draagt de titel "Liefdevol begrenzen" met gastspreker Loïs Eijgenraam op 16 februari. En niet te vergeten - komend jaar willen we met elkaar het 75-jarig bestaan vieren tijdens onze lentemarkt op zaterdag 15 april. Noteer deze data alvast in de agenda!

Terug naar de afronding van dit jaar. Volgende week beloofd een sfeervolle laatste schoolweek te worden met als hoogtepunt het Oberufer kerstspel. Het is een "geschenk van de leraren aan de gemeenschap" en wordt donderdagavond opgevoerd in de grote zaal voor klas 5, 6 en belangstellenden.


Namens het hele college wens ik jullie alvast een fijn kerstfeest en alle goeds voor 2023!


Hartelijke groet,

Constanze Kappelmann


"Stil nu, stil nu ’t ruist al door de lucht,
Het wonder komt er zachtjes aan
’t Kerstkind wil naar binnen gaan.
Stil nu, stil nu maak nu geen gerucht."

Stil worden, zodat je het wonder van kerst kunt aanschouwen. Advent is de tijd van de verwachting. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, wordt de aankondiging van de geboorte van Jezus herdacht en worden verhalen verteld over de reis van Jozef en Maria.


Elke adventszondag wordt er een nieuwe kaars aangestoken totdat op de laatste zondag voor kerst alle kaarsen op de adventskrans branden.

De Germanen zagen deze tijd als een nieuw begin. Al het oude werd opgeruimd, zelfs de vuren werden even gedoofd. Ook hadden zij een traditie om groene takken en bomen te gebruiken in hun riten rond de midwintervieringen. Deze planten en bomen werden magische eigenschappen toegedicht, omdat zij groen bleven en niet afstierven in de winter.

Op school is de adventstijd een bijzondere tijd, waarin we veel samen zijn. De kleuters en de Michaëlklas lopen de vrijdag voorafgaand aan de adventstijd de adventstuin. Ieder kind haalt samen met de engel zijn eigen lichtje in het midden van de spiraal. Ze lopen de spiraal uit en zetten hun lichtje ergens neer in de spiraal. Zo wordt de weg naar buiten letterlijk verlicht. In de klas spelen zij de komende weken hun kerstspelletje als ochtendspel.


In de klassen worden de sterrenluiken en een adventskrans opgehangen. Op de seizoenstafel staat een leeg stalletje, erachter het donkerblauwe van de hemel en soms een engelenladder. Aan het stalletje wordt elke maandag iets toegevoegd, tot het op de vierde week compleet is.

Op de eerste maandag van de advent was er een mooi verhaal in de zaal en namen de klassen hun eerste lichtje en een mooie steen voor bij het stalletje mee.


In de tweede week was het Sint Nicolaas, ook een feest dat hoort bij de advent en de voorbereiding op het kerstfeest. In het stalletje kwamen de planten erbij en het tweede lichtje mocht aan.


We zingen: "Nicolaas wil helpen een beter mens te zijn’

Opdat het kerstkind strale in onze harten rein, in onze harten rein."

Advent is een lichtfeest. Ons innerlijk lichtje moeten wij brandend houden, om het wonder te aanschouwen. De kaarsen en lampjes die we aansteken, helpen ons door de donkere tijd van de winter heen. Sint Lucia draagt op 13 december een krans van kaarsjes op haar hoofd en is een lichtend voorbeeld in deze tijd. Op de maandag van de derde advent heeft de tweede klas het Luciaspelletje voor ons gespeeld.

In de kerststal kwamen de dieren erbij en het derde lichtje mocht branden.


Komende week is het de vierde advent, Jozef en Maria komen bij het stalletje aan en wij mogen kijken naar het kerstspelletje van de eerste klas.

Op donderdag en vrijdag vieren we kerst met elkaar.

Schaken tijdens de grote pauze


Afgelopen donderdag hadden de leerlingen van klas 2 tot en met 6 de mogelijkheid om tijdens de grote pauze vrij te schaken.


Per klas konden vier leerlingen zich hiervoor inschrijven. Mooi om te zien dat alle kinderen van jong tot oud de schaakregels al goed kennen en dat er zoveel schaakplezier was.


Twee schaakvaders gaven de kinderen tips en trucs tijdens het spel. Bedankt voor de begeleiding Pim en Bas! In januari zal er nog een aantal keer tijdens de pauze geschaakt worden.

Ingezonden

GGD jeugdgezondheidszorg

Wat kan deJeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden voor jou en je kind in het basisonderwijs betekenen? Lees het in onze nieuwsbrief.

UPFEST


Upfest is een tof en inspirerend festival waar je samen met anderen op een speelse en hippe manier mag ontdekken hoe je vandaag al positieve impact kan maken op de groenere wereld van morgen.


Leer hoe je verpakking-vrij kunt shoppen. Geniet inhoudelijk theater over de mode-industrie. Maak zelf muziek met afval en denk mee over de toekomst van Alkmaar tijdens de Grote brainstorm der burgemeesters! Aan iedereen is gedacht. Hierdoor is UPFEST ook voor kleine wereldverbeteraars heel leuk om te bezoeken.


Bekijk het programma om te ontdekken waar jij graag onderdeel van wilt zijn! Wil je vandaag al beginnen met een betere wereld voor morgen? Daar hebben wij vier bijzondere challenges voor bedacht. Bekijk de challenges en kies vandaag voor verandering. Voel je welkom op het leukste evenement voor kleine en grote wereldverbeteraars.

Info - UPFest