Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Gepubliceerd op: 18-11-2022Nieuw

nieuwsbrief 18 november

In deze nieuwsbrief

  • Voorwoord
  • Sint Maarten
  • Stopmotionfilm
  • Kandidaat gezocht voor de GMR

Agenda

5 december Sint Nicolaas geen middagschool 
6 december studiedag KIVA kinderen vrij 
23 december kleuters vrij klas 1 t/m 6 en Michaëlklas vanaf 11 uur vrij

Beste ouders,

In het begin van de maand was het gevoeld nog meer zomer dan herfst. Dit is nu duidelijk anders en de koudere en kortere dagen brengen ons in de stemming voor het volgend seizoen.

In deze nieuwsbrief vinden jullie een terugblik over de activiteiten van de afgelopen periode zoals Sint Maarten en het Stop Motion project van klas 3 en 5. De reacties van de kinderen die bezig zijn geweest met het stop motion project waren bijzonder positief. Een mooie les in hoe we creatief en scheppend om kunnen gaan met moderne middelen in plaats van enkel te consumeren. In het voorjaar mogen klas 4 en 6 hiermee verder.

Met het lerarencollege zijn we ook volop in creatie. Voor schooltijd oefenen we de advents- en kerstliederen en komende week wordt er een begin gemaakt met de repetities voor het kerstspel. Het adventstuintje wordt deze keer weer met veel liefde gelegd om vervolgens door alle kleuters en de Michaëlklas gelopen te worden, een hoogtepunt in het jaar voor deze kinderen en ouders. En niet te vergeten verwachten we op 5 december een bezoek van de Goedheiligman en op dinsdag 6 december kunnen de kinderen thuis een dagje uitrusten en gaan wij verder met een KIVA- studiedag voor alle medewerkers.

Zo is er weer volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te vieren en kijken we uit naar een sfeervolle tijd met elkaar.

Warme groet,


Constanze Kappelmann

Sint Maarten


Afgelopen week hebben wij op school Sint Maarten gevierd. In alle klassen zijn mooie lantaarns gemaakt. De eerste klas kreeg hierbij hulp van klas 6. Vrijdag hebben zij met hun mooie lantaarns buiten gezongen bij de Rekere.


Hier een mooi stukje over de achtergrondgedachte over het uithollen van pompoenen:


Het gebruik van vruchten uit de aarde uit te hollen, kent een mooie achtergrondgedachte. In het ritme van het jaar waar in de tijd van lente naar zomer toe, de aarde op ons stukje van de planeet als het ware uitademt, is er een inademende beweging voelbaar in de tijd van de herfst naar de winter. Die uitademing richting zomer beschrijft een fase van bloeien, groeien, ontspanning en letterlijk naar buiten gaan. De natuur neemt ruimte in, dijt uit, groeit omhoog en strekt zich uit richting zon. De inademing die je op weg naar de winter kan voelen is eerder samentrekkend, concentrerend, en meer naar binnen toe in onszelf in en onze warme huizen gekeerd. Ook in de natuur trekken de levenskrachten zich terug in de aarde, de zonnekracht wordt opgeslagen in de zaden en bollen onder aarde als een belofte voor na de winter en een nieuwe cyclus weer naar buiten toe.

Om deze reden is de knol, als laatste vrucht onder de grond, een mooi symbool van opgeslagen zonne- en warmtekracht in de aarde, die we, verbonden met ons eigen groeiende innerlijke licht, graag laten stralen met Sint Maarten. Met het lichtje in onze lantaarns koesteren we de zomer en dragen we het licht met ons mee in de wintertijd tot de dagen weer langer en lichter worden.


Stopmotion

De afgelopen twee weken zijn de filmjuffen Claudia Gravestijn en Josefien Hendriks met klas 3 en klas 5 aan de slag gegaan om een stopmotionfilm te maken.


De kinderen hebben geleerd wat een stopmotion film is (eigenlijk heel veel foto's!) en daarna gingen ze zelf aan de slag met allerlei prachtige decors van papier.


Van begin tot eind deden ze alles zelf: een idee bedenken en uitwerken, decors maken, fotograferen en tenslotte geluid opnemen. Alle scenes van de klas vormden samen een film.

De kinderen werkten met veel plezier en toewijding en het resultaat mocht er ook zijn!

Kandidaat gezocht voor de GMR

We zoeken een ouder die graag zitting wil nemen in de GMR (de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad). De GMR is het medezeggenschapsorgaan voor Ithaka. Je zult als lid van de GMR dus een bijdrage kunnen leveren aan de scholen die onder Ithaka vallen. Je bent ook de ‘linking pin’ tussen de MR op de Adriaan Roland Holstschool en de GMR. Op dit moment hebben wij geen ouder in de GMR zitten, dus worden wij niet vertegenwoordigd. Dat is een gemiste kans! Ben je enthousiast of wil je meer weten over het reilen en zeilen van de GMR dan kunnen wij je uiteraard in contact brengen met de huidige leden. Mocht je interesse hebben, meld je dan graag aan via jvgeluk@arhbergen.nl

Ingezonden

Kinder- en oudercoaching

Enkele jaren geleden ben ik op school begonnen als vertrouwenspersoon voor de kinderen. Nadat ik me als zodanig in de klassen had voorgesteld had ik regelmatig gesprekken met kinderen. Binnenkort zal ik nogmaals in de klassen vertellen dat deze mogelijkheid er is.


Ondertussen heb ik een opleiding als kindercoach afgerond en komen kinderen met allerlei onderwerpen bij me. Met de kinderen kijk naar de ideeën die zij hebben om een situatie te verbeteren.


Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders, en zo kwam ik ook n.a.v. de gesprekken met kinderen regelmatig in gesprek met hun ouders. Ter aanvulling ben ik een opleiding opvoed-coaching gaan volgen, zelf vind ik het begrip opvoedondersteuner prettig.


Net als bij kinderen is een luisterend oor vaak het belangrijkste, vandaaruit komen we dan op mogelijkheden om situaties beter te laten verlopen. Denk daarbij aan onderwerpen als slapen, eten en liefdevol grenzenstellen.


Voor de kinderen hebben we binnen de school de afspraak dat ik gemiddeld 3 x tijd voor ze inplan, voor een gesprek maar eventueel ook voor een kunstzinnige activiteit, spel, wandeling of iets dergelijks. Mocht een langer traject wenselijk zijn dan heb ik op woensdagmiddag tijd in het therapeuticum de Egelantier. Zie voor meer info; www.karinakindercoach.com


Voor ouders geldt het zelfde als voor de kinderen; ook jullie kunnen kosteloos 3x een afspraak maken voor een gesprek.


Momenteel volg ik de opleiding voor speltherapeut zodat ik, vooral bij het werken met jonge kinderen, nog meer handvatten heb om ze te kunnen helpen.

Voor meer info of het maken van een afspraak kun je me op school aanspreken of mailen; kvhelmondt@arhbergen.nl

Versterking en bescherming van het mens-zijn

Body Surrounding Web deel 2 (herhaling)

Beste ouders,

Rudolf Steiner beschrijft hoe ons levenslichaam steeds losser gaat raken van ons fysiek lichaam, zo ook het etherhart van het fysieke hart. Dit geeft mogelijkheden, maar maakt in het middengebied ook kwetsbaar voor allerlei invloeden van buiten, waaronder elektro-magnetische straling, maar ook in het sociale.


Wieger Veerman heeft in samenhang met “Euritmie in Beweging” (zie www.stichtingrozenhart.nl) het Body Surrounding Web ontwikkeld om vooral dit middengebied en daarmee het hele mens-zijn te voeden, te vitaliseren, te versterken en te beschermen. De verankering in het midden wordt sterker, je komt meer bij jezelf.


In dit vervolg op deel 1 gaan we kort de basisoefeningen doen. Daarna de herhaling en verdieping van het BSW. De basisbeweging is de lemniscaat. We ontdekken wat de geheimen van de lemniscaat zijn op verschillende manieren. Wat voor relatie is er met de spiraal? Verder de verschillende variaties in de uitvoering van het BSW.


Ook mensen die slecht ter been zijn, zijn van harte welkom, omdat vele oefeningen ook zittend gedaan kunnen worden.

Geen voorkennis of ervaring is nodig, Ook zonder deelname aan BSW deel 1 kun je nog instromen.


Geïnteresseerden die graag willen deelnemen, maar vanwege de kosten belemmerd worden, kunnen hierover met mij contact opnemen.


Graag wil ik jullie hiervoor uitnodigen en wel op:

Zaterdag 3 december 2022
Van 9.30 tot 11.45(inclusief pauze)
Vrijeschool Bergen(onderbouw) Prins Hendriklaan 58
Kosten € 25,-

Info en/of aanmelding: sjaakgroot@upcmail.nl of 06-21500853

Graag tot dan!

Sjaak Groot(Meester Sjaak)
Euritmietherapeut, fysiotherapeut(niet praktiserend) en euritmiepedagoog