Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Gepubliceerd op: 13-09-2022Nieuw

nieuwsbrief 13 september

In deze nieuwsbrief

  • voorwoord
  • kijkje in de klassen
  • verkeersveiligheid
  • KiVa
  • administratie

Beste ouders,

De eerste weken van een nieuw schooljaar worden ook de gouden weken genoemd. In deze tijd gaan we met elkaar de toon van het nieuwe schooljaar zetten en de gewoontevorming speelt een grote rol. Tijdens onze eerste studiedag met het hele ARH-team hebben we kennis gemaakt met onze nieuwe methodiek voor sociale vaardigheden en vanaf nu heeft elke klas wekelijks een les "KiVa - Samen maken we er een fijne school van".

Dit schooljaar wordt een bijzonder jaar want onze school bestaat dit jaar 75 jaar! In september 1947 is het toen allemaal gestart in Schoorl in "Huize Arend". Lena Struik ging toen met 4 kleuters aan het werk en vandaag tellen we 10 klassen waaronder ook een Samen naar Schoolklas. Dit willen we met elkaar vieren en hebben daarom de Michaëlsweek uitgeroepen tot feestweek. Deze week ontvangen jullie meer informatie hierover via klasbord. Ook willen we later in het jaar samen vieren tijdens een lentemarkt. De klassenouders zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor een lentemarkt commissie. Heb je belangstelling maak het kenbaar bij je klassenouder.

Een fijne school vraagt ook om goede afspraken. Laten we met elkaar afspreken dat de verkeersituatie veilig en aangenaam blijft (zie de oproep van de MR) verderop. De twee "kiss en ride" plekken voor het voetbalveldje zorgen voor een goede doorstroom mits deze juist worden gebruikt (kort parkeren zonder uit te stappen om de kinderen af te zetten en dan meteen weer doorrijden).


Het op tijd komen hoort ook bij een fijne start van de dag. Om 8.25 uur worden alle kinderen op het plein (de kleuters in het gebouw) verwacht. Als iedereen op tijd is merken we dat we ontspannen kunnen beginnen.

Ik wens jullie allemaal een fijn schooljaar toe!

Hartelijke groet,

Constanze Kappelmann

Kijkje in de klassen

Verkeersveiligheid

KiVa- Samen maken we er een fijne school van


Wat is KiVa?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.

Sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling

Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Het programma zet inhoudelijk in op preventie maar bevat ook curatieve onderdelen waarmee problemen worden opgelost.

Evidence based

KiVa is ontwikkeld aan de universiteit van Finland en is wetenschappelijk bewezen effectief!
Het is het enige programma waarvan de effectiviteit internationaal is aangetoond. Doordat KiVa een sterke link heeft met de wetenschappelijke wereld, blijft het programma zich continue doorontwikkelen.

Meer dan een anti-pestprogramma

KiVa wordt in de volksmond vaak een ‘anti-pestprogramma’ genoemd. Hoewel KiVa inderdaad effectief is in het tegengaan van pesten, is het veel meer dan een anti-pestprogramma. KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Administratieve punten

  • Willen jullie in klasbord de privacy instellingen invullen? Zo weten wij of wij foto’s van de kinderen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief.
  • Absenties graag zoveel mogelijk via klasbord doorgeven.
  • De uitnodiging voor de vrijwillige ouderbijdrage is vorige week verzonden. Mochten jullie deze niet hebben gehad, graag even melden bij het secretariaat.


Ingezonden

Plek bij de peuterspeelgroep

Peuterspeelgroep ‘Windekind’ is gehuisvest in ons gebouw. Er zijn 3 peuterspeelgroepen van elk maximaal 8 kinderen. Na de zomervakantie is er plek in de maandagmiddag/woensdagochtend groep. (13.15 – 16.30 uur, resp. 08.30 – 12.30 uur)

Heb je interesse? Neem contact met ons op via 0625503849 of windekind@drakepit.nl.

De speeltijd heeft een vaste indeling van activiteiten, afwisselend in- en uitademend van karakter. Zo wordt er begonnen in de kring met liedjes en versjes, begeleid door eenvoudige gebaren.

Als de kinderen vervolgens vrij gaan spelen, is er eenvoudig speelgoed dat ruimte biedt aan hun behoefte aan ervaring met alle zintuigen en aan de ontwikkeling van hun fantasie. Er zijn zachte poppen, lappen om zich mee te verkleden, huisjes om in te werken of in te koken, zand en water om taartjes mee te bakken.

Na het samen eten wordt er, afhankelijk van de weersomstandigheden, buiten gespeeld en aan het einde van de ochtend wordt er vaak in de kring nog een verhaal verteld, voordat de kinderen weer naar huis gaan.

Zowel de kinderen als de ouders ervaren in de peuter speelgroep een sfeer van geborgenheid en warmte. Een sfeer waarbinnen het kleine kind een begin kan maken met de ontdekking van zichzelf en van de wereld.