Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Gepubliceerd op: 03-09-2021Nieuw

nieuwsbrief 3 september

In deze nieuwsbrief

 • voorwoord
 • nieuwe collega's
 • periode
 • ventilatiepilot klas 6
 • praktische zaken

Agenda

30 september St. Michael, geen middagschool
1 oktober Ithaka studiedag
18 t/m 22 oktoberHerfstvakantie 


Beste ouders,

De zomervakanties liggen achter ons. Ik hoop dat jullie allemaal hebben kunnen genieten van de tijd met elkaar.


De eerste dag en opening van dit schooljaar hebben we met alle kinderen en leerkrachten feestelijk kunnen vieren.


Onze nieuwe eerste klas liep vanuit de kleuterklas door de erehaag gevormd door de ouders naar de grote zaal. Daar werden ze begroet, er werd en verhaal verteld en door alle leerkrachten het openingslied gezongen. Aan het einde kreeg elk kind van klas één een zonnebloem van klas zes en werden ze aan de hand genomen en begeleidt naar hun nieuwe klaslokaal.


Het nieuwe schooljaar is alweer volop gaande en daarom ook graag weer jullie aandacht voor praktische zaken:

Vanaf dinsdag 7 september tot woensdag 22 september worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Prins Hendriklaan 54 en we kunnen hiervan overlast ondervinden. Ik vraag jullie dan ook om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. (We zullen wellicht ook door wegafsluitingen tijdelijk onze afspraak van de eenrichtingsverkeer los moeten laten.)


Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen om 8.25 op het schoolplein staan. Dit is het moment dat de bel gaat en de leerkrachten met kinderen naar binnen gaan want we willen op tijd, om 8.30 beginnen.


De data van alle studiedagen zijn nu rond. Maandag 6 december 2021 is ook een studiedag en alle kinderen zijn dan vrij. In de mail hebben jullie een overzicht ontvangen en op de website staan weer alle actuele data.


En nog wat nieuws rondom het gebouw: in de zomervakantie hebben we niet stil gestaan. Aan de achterkant van het gebouw is een hek geplaatst zo is er nog meer veilige speelruimte voor de kinderen gerealiseerd. En wat al jaren in de planning was, het plaatsen van een ventilatie installatie in een klaslokaal, is af en wordt nu als pilot getest.


Hartelijke groet!

Constanze

Nieuwe collega's


Miranda Teeuwen

Mijn naam is Miranda Teeuwen en met veel plezier mag ik bij de ARH Bergen komen werken.


Sommigen kennen mij al van vorig jaar, toen heb ik stagegelopen in de kleuterklas van juf Esther.


Met veel plezier volg ik de opleiding aan de Vrijeschool Pabo om zelf ook juf te worden.

En waar leer je dat beter dan in de praktijk? Vandaar dat ik dit schooljaar ben gevraagd om in de kleuterklassen te assisteren. In alle drie de kleuterklassen ben ik werkzaam en daarnaast hoop ik dit jaar mijn opleiding af te ronden.


Komende tijd zal ik vooral nog druk bezig zijn met leren en ik hoop nog veel samen met de kinderen te ontdekken! Ik zie ernaar uit om u en de kinderen te ontmoeten.Suzanne Vree

Mijn naam is Suzanne Vree. Sinds dit schooljaar werk ik als leerkracht op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen.

De afgelopen jaren heb ik op een reguliere basisschool in Haarlem gewerkt. Wat een luxe dat ik nu in mijn eigen woonplaats kan werken.


De school heeft een fijne sfeer en voelt als thuiskomen. Ik heb namelijk zelf als kind op de Vrijeschool in Bergen gezeten. Ontzettend leuk en speciaal dat ik hier nu mag werken.


Op dit moment heb ik nog geen eigen klas. Over een aantal weken zal ik eerst met zwangerschapsverlof gaan. Ik verwacht mijn tweede kindje. Daarna zal ik geregeld in verschillende klassen te vinden zijn.


Ik heb er veel zin in en ben erg benieuwd wat het vrijeschoolonderwijs mij als leerkracht gaat brengen.​

Een rondje langs de klassen • klas 1 leert de eerste letters
 • klas 2 leert de tafels
 • klas 3 is begonnen met de graanperiode
 • De vertelstof in klas 4 is de Edda
 • Klas 5 leert over de Rijn
 • Klas 6 leert mineralogieVentilatiepilot in klas 6

We kennen het belang van goede ventilatie en samen met de MR wordt er gewerkt aan een oplossing voor onze school.


In klas 6 is in de vakantie een mechanisch ventilatiesysteem gebouwd.

De komende tijd gaan we ervaren en meten of dit systeem wenselijk is voor meer lokalen en ook voor de andere Ithakascholen een uitkomst kan zijn.

Praktische zaken

Ziekmeldingen

Ziekmeldingen graag voor 8:30 uur doorgeven per mail naar: secretariaat@arhbergen.nl

Telefonisch zijn wij beperkt bereikbaar. Als de telefoon niet wordt opgenomen kunt u een bericht achterlaten.


Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen weer gewoon naar school. Als u twijfelt kunt u de beslisboom raadplegen.


Schoolgids

De schoolgids voor 2021/2022 staat online.


Vrijwillige ouderbijdrage

De uitnodiging voor de vrijwillige ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar is verstuurd. Wij willen u vragen hier z.s.m. op te reageren. Waarom de vrijwillige ouderbijdrage zo belangrijk voor de school is kunt u hier lezen.


Toestemming gebruik beeldmateriaal

Omdat ouders nog steeds maar beperkt in de school mogen, willen wij wat vaker foto's gaan delen. Nog niet alle ouders hebben toestemming gegeven. U kunt uw voorkeuren doorgeven middels dit formulier. Uiteraard kunt u uw voorkeuren altijd wijzigen.
Vormtekenen en schilderen van Dick Bruin

Na uitstel kunnen mijn cursussen weer van start gaan.


Echte basiscursussen voor startende leerkrachten en tevens inspirerend voor de leerkrachten die al langer deze vakken geven. Ook staat hij open voor ouders.Vormtekenen begint op zaterdag 11 september met vervolg op 18 september, 2 en 9 oktober. Van half tien tot twaalf uur op de Rudolf Steinerschool te Alkmaar. Kosten 50 euro.

Schilderen begint op zaterdag 6 november, aansluitend 13 - 20 en 27 november. Dezelfde tijd, plek en kosten all in.


Aanmelden kan bij Dick Bruin


Naschoolse sportles

Vorige week is de naschoolse sportles weer van start gegaan. Vakleerkracht Jelle Boersma verzorgt deze sportles wekelijks op:


Dag: woensdagmiddag
Tijd: 14.15-15.15 uur
Locatie: gymzaal Zakedijkje
Doelgroep: kinderen uit groep 3 t/m 5

Tijdens deze les zorgt Jelle voor een leuk en gedifferentieerd beweegaanbod. Kinderen maken kennis met verschillende sporten op spelende wijze.

Daarnaast komt er af en toe een gasttrainer langs om een gave clinic te geven en worden er ook lessenreeksen georganiseerd, dit zal vooraf aangekondigd worden. Deelname aan de sportmiddag is gratis.


Aanmelden is niet verplicht, kom langs en doe mee!

Kindermeditatiecursus:

Bomenkracht!

Wat wil jij je kind graag meegeven in het leven?
Gun jij het je kind om in verbinding te zijn en te blijven met zijn eigen natuur? Zich daarin krachtig en vol vertrouwen te voelen? Ontdek dan eens hoe de oude wijsheid van de natuurvolkeren ons hierbij, juist in deze bewogen tijd, kan helpen.In deze praktische cursus leren kinderen in 6 dinsdagmiddagen van 15:15 tot 16:45 over hoe de boom ons kan supporten om in onze rust en kracht te komen.

Meer info: http://bayarmaa.nl/home/agenda/

Ook voor volwassenen is er weer een mooi aanbod met de meditatiecyclus: Herstel je oorspronkelijke verbinding, de medicijnwieltraining: Happy vanuit je essentie, een workshop drumbouw en uiteraard een divers aanbod voor individuele sessies. Kijk op: http://bayarmaa.nl/home/agenda/