Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Basisschool de Adriaan Roland Holt School is de vrijeschool van Bergen

Samen vieren
verbindt.

Gepubliceerd op: 03-09-2020Nieuw

nieuwsbrief 3 september 2020


In deze nieuwsbrief

  • Start schooljaar
  • Jaarkalender
  • Verkeersveiligheid rondom school
  • Praktische zaken
  • Naschoolse sportactiviteiten
  • Jeugdgezondheidszorg Bergen
  • Oudersteunpunt

Start schooljaar

Beste ouders,

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. We kijken terug op een hele fijne start met de kinderen en zijn blij dat alle lessen weer zijn opgestart waaronder ook euritmie.


Wat me in de ochtend opvalt is dat er nog steeds een aantal kinderen te laat komen. Willen jullie extra opletten om op tijd te komen.


Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een jaarplanning in vorm van een overzicht voor jullie klaar te zetten. Deze vind je op de website en kun je daar ook downloaden (zie onder). Zet alle data alvast in je agenda en als er tussentijds wijzigingen ontstaan zullen we dit via de nieuwsbrief vermelden.


Morgen ga ik met alle klassenouders om tafel om de speerpunten voor dit jaar te bespreken. Een centrale vraag van mij zal zijn hoe we de uitdaging van een samenwerking met jullie als ouders optimaal kunnen vormgeven in tijden van Corona. Als je zelf ideeën of wensen hebt nodig ik je van harte uit om die met je klassenouder of mij te delen. Het open spreekuur van mij op vrijdag ochtend moet ik helaas tijdelijk laten vervallen. Heb je een korte vraag kan dat altijd in de ochtend bij het hek.


Hartelijke groet,

Constanze


Een rondje door de school

Jaarkalender

Een overzicht van alle activiteiten die dit jaar gepland staan vindt u in dit overzicht:

Jaarkalender


Praktische zaken

Absentie melden

Absenties graag voor 9 uur melden via een mail naar: secretariaat@arhbergen.nlWijzigingen

Wilt u er aan denken om wijzigingen in uw gegevens door te geven aan het secretariaat. Het komt nog regelmatig voor dat gegevens niet blijken te kloppen. Het is voor ons erg belangrijk dat wij u kunnen bereiken mocht er iets met uw kind zijn.


Ouderbijdrage

Als het goed is heeft iedereen een uitnodiging gekregen voor het invullen van de ouderbijdrage. Als u nog geen uitnodiging heeft gekregen wilt u dit dan even doorgeven bij het secretariaat.


Waar wordt de ouderbijdrage voor gebruikt:

De school maakt veel extra kosten om het onderwijs mooier, aantrekkelijker en betekenisvoller te maken. Denk bijvoorbeeld aan het houten meubilair, de spelmaterialen, de aankleding en de verzorging van de jaarfeesten, de seizoenstafels. Ook kosten voor materialen die we gebruiken bij kunstzinnige vakken zijn deels extra kosten en tenslotte wordt een deel van de ouderbijdrage besteed aan extra personele lasten in verband met een vak als euritmie en de pianobegeleiding daarbij.

Verkeersveiligheid rondom school

Naschoolse sportactiviteiten

Beste leerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s),

Het schooljaar is weer van start gegaan en dat betekent ook dat de sportactiviteiten weer worden gestart, zo ook de naschoolse sportactiviteit in Bergen.

Vorig schooljaar moesten we helaas gedwongen eerder stoppen i.v.m. het Corona virus, maar per woensdag 9 september starten we weer.

Ook voor dit jaar gaan we weer proberen om gastlessen te laten plaatsvinden door sportverenigingen uit Bergen om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten.

Voor wie? Alle basisschool leerling (6 t/m 12 jaar) van de scholen uit Bergen

Waar? De gymzaal aan het Zakendijkje

Wanneer? Elke woensdag middag van 14:15-15:15 (vanaf 9 sept.)

Aanmelden is verplicht i.v.m. de Corona maatregelen en kan via j.bruinewoud@alkmaarsport.nl. Vermeld bij de aanmelding de naam, school en leeftijd van uw kind(eren), maar ook uw telefoonnummer zodat in geval van nood contact met u gezocht kan worden.

I.v.m. de nog steeds geldende Corona maatregelen zijn ouder(s) en/of verzorger(s) helaas niet welkom in de gymzaal en kleedkamers. U kunt buiten wachten wanneer u uw kind komt ophalen.

Graag zie ik de aanmeldingen tegemoet!

Sportieve groet,

Joyce Bruinewoud

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Holland Sport

GGD

Het team van de jeugdgezondheidszorg van Bergen stelt zich graag in bijgevoegd document aan u voor. Hierin kunt u vinden hoe het team is te bereiken, welke gezichten er bij de namen horen en welke ondersteunende cursussen er bij de GGD gegeven worden.

Jeugdgezondheidszorg Bergen

Oudersteunpunt

Het Samenwerkingsverband PPO-NK heeft een Oudersteunpunt. Hier kunnen ouders terecht met vragen over passend onderwijs en worden zij ondersteund bij hun zoektocht. Het steunpunt kent een laagdrempelige toegang voor ouders: online en telefonisch. Ook gesprekken op school en huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: www.oudersteunpunt.nl

Met vriendelijke groet,


Het team van PPO-NK